اتصال نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری برق کشور ۰۳ تیر ۱۳۹۹

اتصال نیروگاه اتمی بوشهر به شبکه سراسری برق کشور

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر گفت: عملیات تعویض سوخت سالیانه و تعمیرات دوره‌ای تجهیزات اصلی نیروگاه اتمی بوشهر انجام و این نیروگاه پس از انجام موفقیت‌آمیز تست‌های مربوطه مجدداً به شبکه‌ سراسری برق کشور متصل شد.