تعهد وزارت نفت بر اجرای کامل مصوبه‌های استانی دولت ۲۲ مرداد ۱۴۰۱
وزیر نفت تاکید کرد:

تعهد وزارت نفت بر اجرای کامل مصوبه‌های استانی دولت

وزیر نفت در تازه‌ترین مطلب خود در توئیتر بر تعهد وزارت نفت برای اجرای کامل مصوبه‌های سفرهای استانی دولت و ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال جوامع محلی تأکید کرد.