۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در گروه مشترکان کم مصرف آب قرار گرفت ۰۳ مرداد ۱۴۰۱

۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور در گروه مشترکان کم مصرف آب قرار گرفت

مدیرکل اقتصاد و تعرفه آبفای کشور گفت: حدود ۱۴ درصد کل مشترکان آب یعنی نزدیک به ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور، کم مصرف هستند.

دستور وزیر نیرو برای رسیدگی و اصلاح تعرفه آب سکونتگاه‌های غیر‌دائم ۳۰ تیر ۱۴۰۱

دستور وزیر نیرو برای رسیدگی و اصلاح تعرفه آب سکونتگاه‌های غیر‌دائم

وزیر نیرو دستور رسیدگی و اصلاح تعرفه‌ آب سکونتگاه‌های غیردائم را صادر کرد.

نقش افزایش تعرفه آب بر میزان مصرف چه قدر است؟ ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

نقش افزایش تعرفه آب بر میزان مصرف چه قدر است؟

کاهش شدید منابع آبی طی سال‌های اخیر در کشور از نگرانی بالقوه به تهدیدی بالفعل بدل شده است؛ تغییر اقلیم، خشکسالی‌های مداوم و روند فزاینده مصرف را می‌توان عمده‌ترین عوامل پیدایش این نگرانی قلمداد کرد. کمبود آب هر روز ملموس‌تر می‌شود و بهبود این شرایط و رفع معضل کم‌آبی نیازمند رویکردهای مناسبی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود است.