رشد و بالندگی شرکت ملی حفاری ،منوط به همکاری‌های سازمانی ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

رشد و بالندگی شرکت ملی حفاری ،منوط به همکاری‌های سازمانی

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه همکاری‌های برون و درون‌سازمانی سبب رشد و بالندگی شرکت می‌شود، گفت: هم‌افزایی اساس کار و برای پیشبرد اهداف و تحقق برنامه‌های کلان شرکت یک اصل است.