بی‌پولی پاکستان را به خاموشی فرو می‌برد ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

بی‌پولی پاکستان را به خاموشی فرو می‌برد

پاکستان که دیگر توان مالی برای خرید زغال سنگ یا گاز طبیعی از خارج برای نیروگاه‌های خود را ندارد، برق مصرف کنندگان خانگی و صنایع را قطع می‌کند.