سرپرست مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

سرپرست مدیریت کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با صدور حکمی، بیژن چگنی را به‌ عنوان سرپرست مدیریت کنترل تولید این شرکت منصوب کرد.