تخصیص اعتبارات استانی برای تامین داروهای بیهوشی حیات وحش ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

تخصیص اعتبارات استانی برای تامین داروهای بیهوشی حیات وحش

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به فراخور میزان درگیری استان‌ها در بحث مقابله با بیماری‌های حیات وحش، مبلغ ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان به هراستان برای تامین داروهای بیهوشی اختصاص یافته است.