تولید پسماندهای پزشکی در بیمارستان‌های تبریز و نگرانی محیط زیست ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

تولید پسماندهای پزشکی در بیمارستان‌های تبریز و نگرانی محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از تولید حدود ۱۶ تن انواع پسماندهای پزشکی در بیمارستان‌های کلانشهر تبریز خبر داد و گفت: تفکیک این پسماندها نشان می‌دهد که ۸۰ درصد آن‌ها در اشل پسماندهای عادی و ۱۵ درصد هم در اشل پسماندهای عفونی قرار می‌گیرند و بیشتر نگرانی ما هم در این زنینه است.