پیشرفت اخلاق زیست محیطی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ۰۸ آبان ۱۴۰۱
سلسله یادداشت های تبیین الگوی اسلامی ایرانی

پیشرفت اخلاق زیست محیطی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نوشت: اصلاح الگو یا بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و حفظ محیط‌زیست کشور، از اهمیت خاصی برخوردار است، علاوه بر آن تأمین هوای پاک برای زندگی سالم مردم در شهرها و محیط‌های زندگی غیرشهری و مراکز صنعتی با مدیریت و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش شدت انرژی و بهره‌برداری بیشتر از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر ارتباط مستقیم دارد.