اصلاح قراردادهای بیع‌متقابل ۰۸ مهر ۱۳۹۹
حواله‌ نفتی و ارزی در اختیار سرمایه‌گذاران نیروگاهی؛

اصلاح قراردادهای بیع‌متقابل

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به اینکه از هفته آینده تمامی قراردادهای بیع‌متقابل نیروگاهی با دستور وزیر نیرو اصلاح شده و برای آن‌ها سوخت صرفه‌جویی شده در نظر گرفته خواهد شد، گفت: بر اساس تصمیمات جدید صورت گرفته ماهانه هشت میلیون دلار از محل سوخت صرفه‌جویی شده امکان بازپرداخت سرمایه‌گذاری وجود دارد.