بیش از ۸۶۰ میلیون یورو از طرح جمع‌آوری گازهای مشعل شرق کارون فعال شده است ۱۷ آبان ۱۴۰۱

بیش از ۸۶۰ میلیون یورو از طرح جمع‌آوری گازهای مشعل شرق کارون فعال شده است

مدیرعامل پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس گفت: تاکنون بیش از ۸۶۰ میلیون یورو از مجموع یک میلیارد یورو بودجه طرح جمع‌آوری گازهای مشعل منطقه شرق کارون در قالب ۱۹ قرارداد EPCC، پنج قرارداد خرید و ۱۰ قرارداد مشاوره در گستره‌های جغرافیایی طرح فعال شده است.