“فرونشست” وخیم‌ترین مرحله بیابان‌زایی است! ۰۵ تیر ۱۴۰۱

“فرونشست” وخیم‌ترین مرحله بیابان‌زایی است!

یک کارشناس آب و محیط زیست با بیان اینکه ریشه بیابان‌زایی را باید در سوءمدیریت آب جست‌وجو کرد, گفت: "فرونشست" آخرین و وخیم‌ترین مرحله بیابان‌زایی است.

۳۰میلیون هکتار از پهنه کشور در معرض فرسایش بادی / ۴ پیشنهاد برای مقابله با بیابان‌زایی ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد

۳۰میلیون هکتار از پهنه کشور در معرض فرسایش بادی / ۴ پیشنهاد برای مقابله با بیابان‌زایی

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ضمن تشریح اقدامات انجام شده در عرصه بیابان‌زدایی طی ۵۰ سال اخیر در کشور گفت: بدون مشارکت خیرین، دستگاه‌های اجرایی و مردم نمی‌توانیم بر مشکلات موجود فائق آییم؛ این رویکرد آغاز شده و در سال ۱۴۰۰ توانستیم بیش از ۸۵ هزار هکتار عرصه‌های بیابانی را با کمک خیرین تثبیت کنیم.

تاثیر منفی صنعت پوشاک بر روی محیط زیست و مصرف آب ۲۹ خرداد ۱۳۹۹

تاثیر منفی صنعت پوشاک بر روی محیط زیست و مصرف آب

عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد گفت: نقش صنعت مُد و پوشاک بر منابع محیط زیست به گونه‌ای است که شاهد تغییر الگوی مصرف و تاثیر منفی آن بر این منابع هستیم.

مالچ ریگی جایگزین مالچ نفتی در سمنان شد ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
در راستای حفاظت از محیط زیست

مالچ ریگی جایگزین مالچ نفتی در سمنان شد

استان سمنان با اجرای طرح عملیات زیستی و مکانیکی مانند اجرای مالچ ریگی و تقویت پوشش گیاهی به خوبی توانسته است، بدون استفاده از مالچ نفتی، ریزگردها را کنترل کند تا بتواند داوطلب عنوان دوستدار طبیعت در کشور و جهان باشد.