۳۰ میلیون هکتار عرصه‌های طبیعی کشور تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارد ۲۷ مهر ۱۴۰۱
مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور:

۳۰ میلیون هکتار عرصه‌های طبیعی کشور تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارد

مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: مطالعات انجام شده در زمینه مدیریت توفان‌های ماسه ای و گرد و غبار نشان می‌دهد در زمان حاضر ۳۰ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی کشور تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارند.