سامانه پایش شعله بومی سازی شد ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

سامانه پایش شعله بومی سازی شد

«سامانه پایش شعله» ابزاری استراتژیک و کاربردی است که اکنون دانش طراحی و ساخت آن در کشور وجود دارد و برای پایش توربین‌های گازی جایگزین نمونه امریکایی شد.