۳۱ شهریور ۱۴۰۱
سازنده تجهیزات صنعت نفت:

صنعت پتروشیمی موتور محرک توسعه ملی است

سازنده تجهیزات صنعت نفت گفت: پتروشیمی برای سالیان متمادی‌ قادر است در نقش موتور محرک توسعه اقتصادی ایران ایفای نقش کند.