توافق برای استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز شهری/ در ساخت و سازهای تهران و اطراف تجدیدنظر شود ۰۴ آبان ۱۴۰۱
عضو شورای شهر تهران با تاکید بر محدودیت‌های آبی:

توافق برای استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز شهری/ در ساخت و سازهای تهران و اطراف تجدیدنظر شود

عضو شورای شهر تهران با اشاره به محدودیت‌های آبی شهر تهران خواستار اجرای جدی مبحث ۱۶ و ۱۹ در ساخت و سازها و تجدید نظر در روند توسعه و ساخت و سازهای شهر تهران و اطراف آن شد.