ثبت اختراع دانش تولید ضدیخ سوخت جت ۰۳ تیر ۱۳۹۹

ثبت اختراع دانش تولید ضدیخ سوخت جت

رئیس اداره پژوهش و فناوری شرکت پالایش نفت تهران گفت: دانش تولید و ساخت ضدیخ سوخت جت (JP-۴) طی یک پروژه پژوهشی در این شرکت به نتیجه رسیده و در مرحله ثبت اختراع قرار گرفته است.