پذیرش دو محصول جدید پتروشیمی فارابی در بورس کالا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

پذیرش دو محصول جدید پتروشیمی فارابی در بورس کالا

بورس کالا از پذیرش دی اکتیل فتالات و انیدرید فتالیک پروشیمی فارابی در بازار اصلی خبر داد.