اختصاص ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاها در سال ۹۸ ۰۵ اسفند ۱۳۹۷

اختصاص ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاها در سال ۹۸

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند ۱,۵۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی روستاها در سال ۹۸ اختصاص یابد