بنزین در بودجه ۱۴۰۲ گران نمی‌شود ۲۱ آبان ۱۴۰۱

بنزین در بودجه ۱۴۰۲ گران نمی‌شود

طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، بودجه ۱۴۰۲ همانند سال گذشته در دستور کار قرار گرفته به طوری که با بررسی تمام تبصره‌ها در هفته جاری تحویل دولت خواهد شد؛ بنابراین قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۲ افزایش نخواهد یافت.