جزئیات تامین 100 درصدی برق ارزان صنایع در فروردین‌ امسال ۲۹ فروردین ۱۴۰۱

جزئیات تامین 100 درصدی برق ارزان صنایع در فروردین‌ امسال

برق ارزان ارسالی به صنایع در فرودین امسال 10.5 درصد نسبت به فروردین 1400 رشد کرده است، ضمن آنکه باید توجه داشت تامین ارزان انرژی صنعت کشور عامل اساسی بی‌توجهی به بهینه‌سازی به حساب می‌آید.