انتقال آب بهشت‌آباد با تونل بدون تأییدیه زیست‌محیطی ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

انتقال آب بهشت‌آباد با تونل بدون تأییدیه زیست‌محیطی

رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: انتقال آب بهشت‌آباد با تونل به‌هیچ‌عنوان تأییدیه زیست‌محیطی ندارد و ما با تونل به‌علت آسیب‌های محیط زیستی مخالف هستیم و تأییدیه‌ای نخواهیم داد.

چراغ سبز محیط زیست، پروژه انتقال آب بهشت آباد را اجرایی کرد ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

چراغ سبز محیط زیست، پروژه انتقال آب بهشت آباد را اجرایی کرد

پروژه انتقال آب «بهشت آباد» بدون طی روال قانونی و با موافقت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بر مبنای درخواست استاندار اصفهان بدون آنکه چرایی اجرای آن مشخص باشد، به مرحله اجرا رسیده است.