ساخت سد بختیاری با تامین منابع مالی آغاز می‌شود ۲۳ آذر ۱۳۹۸

ساخت سد بختیاری با تامین منابع مالی آغاز می‌شود

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: مطالعات ساخت سد بختیار به پایان رسیده و کار ساخت آن با تامین منابع مالی آغاز خواهد شد

مطالعه ۵ طرح گردشگری در سدهای کشور ۱۷ آذر ۱۳۹۸

مطالعه ۵ طرح گردشگری در سدهای کشور

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از آغاز مطالعات پنج طرح گردشگری در سدهای کشور خبر داد و گفت: تا پایان سال فراخوان جذب سرمایه‌گذار برای اجرای طرح‌های گردشگری در سه سد کارون چهار، داریان و سردشت نهایی و منتشر خواهد شد.

ورود پساب‌های کشاورزی به پایین‌دست سدها باید کنترل شود ۰۲ مهر ۱۳۹۸

ورود پساب‌های کشاورزی به پایین‌دست سدها باید کنترل شود

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گرچه کیفیت آب مخازن سدهای کشور را بسیار مطلوب ارزیابی می‌کند اما درعین‌حال بر لزوم کنترل جدی ورود پساب‌های کشاورزی، شهری و روستایی به پایین‌دست سدها تأکید دارد.