پیگیری برنامه تولید زودهنگام در میدان‌های گازی پازن و مدار ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

پیگیری برنامه تولید زودهنگام در میدان‌های گازی پازن و مدار

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی از برنامه‌ریزی برای تحقق تولید زودهنگام در میدان‌های پازن و مدار با هدف تامین پایدار خوراک پالایشگاه گازی پارسیان خبر داد.