ارزیابی فعالیت‌های زیست محیطی شرکت ملی حفاری ۰۴ اسفند ۱۳۹۷

ارزیابی فعالیت‌های زیست محیطی شرکت ملی حفاری

در بازدید هیئتی از کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان از دستگاه حفاری ۳۲ فتح در منطقه شادگان، فعالیت‌ها و تلاش‌های شرکت ملی حفاری ایران در زمینه مسائل زیست محیطی بررسی و ارزیابی شد.