رشد هفتگی چشمگیر نفت ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

رشد هفتگی چشمگیر نفت

بهای معاملات نفت روز جمعه تحت تاثیر تاکید اوپک و متحدانش بر پایبندی به کاهش تولید نفت و نشانه‌های بهبود اقتصاد جهانی، با افزایش بسته شد و رشد هفتگی چشمگیری را به ثبت رساند.