محاسبه هزینه آب بهای مشترکان به صورت پلکانی/ اعمال سیاست‌های تنبیهی برای مشترکان پرمصرف آب ۱۷ آبان ۱۴۰۱

محاسبه هزینه آب بهای مشترکان به صورت پلکانی/ اعمال سیاست‌های تنبیهی برای مشترکان پرمصرف آب

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ضمن پیشنهاد محاسبه هزینه آب بهای مشترکان به صورت پلکانی گفت: هم اکنون 20 درصد از مشترکان آب کشور، بیشتر از سطح متوسط تعیین شده، آب مصرف می‌کنند.