بنیاد راکفلر پدر و بنیان گذار صنعت نفت جهان از سرمایه گذاری نفتی کنار کشید ۳۰ آذر ۱۳۹۹

بنیاد راکفلر پدر و بنیان گذار صنعت نفت جهان از سرمایه گذاری نفتی کنار کشید

بر اساس گزارش اویل پرایس، صندوق بازنشستگی مشترک ۲۲۶ میلیارد دلاری ایالت نیوروک که یکی از بزرگترین صندوقهای بازنشستگی است، اوایل ماه جاری اعلام کرد به بازبینی همه شرکتهای انرژی که در آنها سرمایه گذاری کرده است، می پردازد تا آمادگی آنها برای گذار انرژی را ارزیابی کند و سرمایه گذاریهای مرتبط با اقلیم که پرریسک شمرده می شوند را کنار خواهد گذاشت.