سرانه مصرف آب برخی روستاها بالاتر از شهرها/طرح جدید مدیریت مصرف کلید خورد ۰۸ آبان ۱۳۹۸

سرانه مصرف آب برخی روستاها بالاتر از شهرها/طرح جدید مدیریت مصرف کلید خورد

دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی از کلید خوردن طرح جدید مدیریت مصرف آب خبر داد و گفت:سرانه مصرف آب در برخی روستاها بالاتر از سرانه مصرف در برخی شهرها شده است.