ذخیره ۱۶۰ میلیون لیتر بنزین در انبارهای نفت ارومیه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

ذخیره ۱۶۰ میلیون لیتر بنزین در انبارهای نفت ارومیه

معاون عملیاتی منطقه شمال‌ غرب شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت از انتقال ۱۶۰ میلیون لیتر بنزین موتور به انبارهای نفت جدید و قدیم ارومیه در سه ماه نخست امسال خبر داد.