مجوز استاندارد یورو ۴ خودروها و آسیب به محیط زیست ۰۳ تیر ۱۳۹۹

مجوز استاندارد یورو ۴ خودروها و آسیب به محیط زیست

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اقدامات این سازمان برای کاهش آلودگی هوا در کشور گفت: متاسفانه در مواردی محیط زیست قربانی سیاست‌های کلان می‌شود و ما بین بد و بدتر گیر کردهایم.