بی تفاوتی صنعت نفت ایران به تحریم‌های آمریکا ۰۶ تیر ۱۳۹۹

بی تفاوتی صنعت نفت ایران به تحریم‌های آمریکا

رییس جمهوری در حالی دستور بهره برداری از دو طرح پتروشیمی و آغاز احداث خط لوله انتقال نفت خام به جاسک و پایانه صادراتی در منطقه مکران را صادر کرد که اتکای این طرح ها به توان داخلی، نشان از بی اثر بودن تحریم ها بر طرح های توسعه ای صنعت نفت است.