تولید جهانی بنزین کاهش پیدا می‌کند ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

تولید جهانی بنزین کاهش پیدا می‌کند

افت یکباره قیمت جهانی بنزین در دو هفته گذشته، به سود پالایشگرها لطمه زده و آنها را وادار می‌کند برای اجتناب از ضرر بیشتر، تولید بنزین را کاهش دهند.