بند ۱۶ آیین نامه اجرایی پتروپالایشگاه زیر ذره بین ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

بند ۱۶ آیین نامه اجرایی پتروپالایشگاه زیر ذره بین

بر اساس اطلاعات به دست آمده برخی دست اندرکاران درباره بند ۱۶ آیین نامه اجرایی پتروپالایشگاه‌ها توضیح و شفافیت بیشتری نیاز دارند.