تولید حداکثری زنجیره کلر و ام‌تی‌بی‌یی در پتروشیمی بندر امام ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

تولید حداکثری زنجیره کلر و ام‌تی‌بی‌یی در پتروشیمی بندر امام

مجتمع پتروشیمی کیمیای بندر امام پارسال با تولید ۹۰۰ هزار تن انواع محصولات، توانست با دستان پرتوان متخصصان داخلی، فراتر از پیش‌بینی‌ها به وظیفه تولید خود عمل کند.

ثبت افزایش تولید پتروشیمی  بندرامام در سال 98 ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

ثبت افزایش تولید پتروشیمی بندرامام در سال 98

افزایش تولید اتیلن‌دی‌کلراید اکسی، MTBE، اتیلن‌دی‌کلراید و وینیل کلراید منومر در کارنامه سال ۹۸ شرکت پتروشیمی کیمیا بندرامام ثبت شد.

جايگاه نخست پتروشيمي بندرامام در  حجم توليد صنعت پتروشيمي كشور ۰۵ اسفند ۱۳۹۷

جايگاه نخست پتروشيمي بندرامام در حجم توليد صنعت پتروشيمي كشور

در ده ماهه نخست سال 97 شركت سهامي پتروشيمي بندرامام، در جايگاه نخست حجم توليدات محصولات پتروشيميايي صنايع پتروشيمي كشور قرار گرفت.