نبض انرژی:متخصصان صنعت انرژی درباره آینده تکنولوژی بلاک چین چه نظری دارند؟ ۱۴ آبان ۱۳۹۹

نبض انرژی:متخصصان صنعت انرژی درباره آینده تکنولوژی بلاک چین چه نظری دارند؟

تکنولوژی بلاک چین همچنین با ردیابی دقیق شکاف های فنی در صنعت انرژی، بخش آب و حوزه گازهای طبیعی، بازدهی و عملکرد سامانه های تولید و توزیع انرژی را در سراسر جهان بهبود می بخشد.

گسترش نیروگاه های تولید انرژی تجدید پذیر با تکنولوژی بلاک چین ۲۷ مهر ۱۳۹۹

گسترش نیروگاه های تولید انرژی تجدید پذیر با تکنولوژی بلاک چین

در عصر کنونی حرکت به سوی نهادینه سازی پایگاه های غیر متمرکز تولید انرژی ضروری است. برای ایجاد نیروگاه های غیر متمرکز تولید انرژی های تجدید پذیر، تکنولوژی بلاک چین می تواند بسیار کارآمد باشد. تکنولوژی بلاک چین می تواند با ایجاد نیروگاه های مستقل تولید انرژی تجدید پذیر در مناطق مختلف، وابستگی شبکه های تولید انرژی به پایگاه های مرکزی را از بین ببرد.