بسته های تشویقی برای مشترکان کم مصرف ۲۲ خرداد ۱۳۹۹

بسته های تشویقی برای مشترکان کم مصرف

اعلام بسته هاس تشویقی برای مشترکینی که در مصرف برق صرفه جویی می‌کنند.