انگلیسی‌ها سالانه ۱۰۰ میلیارد قطعه بسته‌بندی پلاستیکی دور می‌ریزند ۲۱ تیر ۱۴۰۱

انگلیسی‌ها سالانه ۱۰۰ میلیارد قطعه بسته‌بندی پلاستیکی دور می‌ریزند

بر اساس یک مطالعه، مردم انگلیس سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد قطعه بسته بندی پلاستیکی را دور می ریزند.