مذاکرات چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه LNG قطر ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

مذاکرات چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه LNG قطر

غول‌های نفتی ملی چین در مرحله پیشرفته مذاکرات با قطر برای سرمایه‌گذاری در بزرگترین پروژه گاز طبیعی مایع جهان LNG و خرید این سوخت تحت قراردادهای بلندمدت هستند.