۹۵درصد پیشرفت فیزیکی بزرگترین پروژه آبی خاکی کشور ۱۱ تیر ۱۳۹۹

۹۵درصد پیشرفت فیزیکی بزرگترین پروژه آبی خاکی کشور

استاندار اردبیل با اشاره به اینکه بزرگترین پروژه آبی خاکی کشور، پایاب سد خداآفرین در شمال استان اردبیل ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت:برای تکمیل این پروژه با کسری بودجه مواجه هستیم.