ایران یازدهمین تولیدکننده بزرگ برق دنیا/ تولید برق هسته ای ایران ۴۴ درصد کاهش یافت ۱۱ تیر ۱۴۰۱

ایران یازدهمین تولیدکننده بزرگ برق دنیا/ تولید برق هسته ای ایران ۴۴ درصد کاهش یافت

تولید برق در ایران طی سال گذشته میلادی ۶.۴ درصد رشد کرد و ایران یازدهمین تولیدکننده بزرگ برق در دنیا طی این سال شناخته شد