برگزاری نشست رسمی وزیران اوپک پلاس به تاخیر افتاد ۱۱ آذر ۱۳۹۹

برگزاری نشست رسمی وزیران اوپک پلاس به تاخیر افتاد

بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت تحت تاثیر ساخت واکسن کووید ۱۹ و دورنمای تمدید محدودیت عرضه اوپک پلاس هفته گذشته رشد چشمگیری را ثبت کرده بود.