خبر خوب زنگنه از رنکینگ جهانی ایران ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
چند روزه مانده به استیضاح و برکناری؛

خبر خوب زنگنه از رنکینگ جهانی ایران

برای همه این کارهایی که انجام داده‌ایم هیچ منتی بر سر کسی نداریم بلکه منت‌دار مردم هم هستیم، تأکید کرد: اما همکاران من توقع ندارند که تحقیرشان کنند و گفته شود آنها کاری انجام نداده‌اند. به من می‌توانند بگویند، اما خواهش می‌کنم منتقدان، حرمت زحمات کارکنان صنعت نفت را نگه دارند.