بازنگری استاندارد برچسب مصرف انرژی کولرهای آبی پس از 10 سال ۲۵ تیر ۱۴۰۱

بازنگری استاندارد برچسب مصرف انرژی کولرهای آبی پس از 10 سال

بر اساس اعلام سازمان ساتبا، اصلاحیه برچسب مصرف انرژی کولرهای آبی پس از گذشت ۱۰ سال از تدوین استاندارد اولیه، بازنگری و به سازمان استاندارد ارسال شد.