قیمت رسمی فروش نفت ایران در بازار آسیا افزایش یافت ۰۲ مهر ۱۴۰۱
برای تحویل در ماه اکتبر

قیمت رسمی فروش نفت ایران در بازار آسیا افزایش یافت

شرکت ملی نفت ایران قیمت رسمی فروش انواع نفت خام صادراتی برای عرضه به مشتریان آسیایی را در ماه اکتبر (مهرماه - آبان‌ماه) افزایش داد.