سهم انرژی های نو در برنامه ششم توسعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

سهم انرژی های نو در برنامه ششم توسعه

برنامه ششم توسعه در حالی سال آینده به پایان می‌رسد که سهم انرژی‌های نو به کمتر از ۲۰ درصد از برنامه پیش بینی شده، رسیده است.

عقب ماندگی سهم انرژی‌های نو در قالب برنامه ششم توسعه ۰۵ آذر ۱۳۹۸

عقب ماندگی سهم انرژی‌های نو در قالب برنامه ششم توسعه

براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه( ۱۴۰۰- ۱۳۹۶) دولت باید سهم نیروگاه های تجدیدپذیرو پاک راتا پایان اجرای آن به حداقل پنج درصد برساند ، امابه گفته سخنگوی سازمان ساتبا این سهم اکنون به یک درصد رسیده که نسبت به گذشت سالهای برنامه، با عقب ماندگی روبروست.

چرا تولید گاز از برنامه ششم توسعه عقب است؟ ۰۶ شهریور ۱۳۹۸

چرا تولید گاز از برنامه ششم توسعه عقب است؟

شرکت ملی نفت ایران از توسعه میادین گازی سود اقتصادی نمی‌برد و همین امر هم باعث عقب بودن تولید گاز از برنامه ششم توسعه شده است.