بررسی مقدماتی الزامات برنامه هفتم توسعه در کمیسیون انرژی ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

بررسی مقدماتی الزامات برنامه هفتم توسعه در کمیسیون انرژی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از بررسی مقدماتی بایدها و نبایدها در برنامه هفتم توسعه و همچنین تشکیل کارگروهی برای پیگیری کارشناسانه تدوین برنامه هفتم توسعه در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.