زمان استفاده از چاه‌های کشاورزی نباید در پیک مصرف باشد ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

زمان استفاده از چاه‌های کشاورزی نباید در پیک مصرف باشد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه قطعی های بی برنامه برق در سال‌های گذشته آسیب های زیادی به کشاورزان زد، گفت: باید طرح تشویقی وزارت نیرو از طریق دهیاری ها به اطلاع همگان برسد.

برق کشاورزی زیر ذره‌بین آمار‌/ استان‌های کم‌آب در رأس نمودار مصرف ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

برق کشاورزی زیر ذره‌بین آمار‌/ استان‌های کم‌آب در رأس نمودار مصرف

در حال حاضر 118 هزار 908 مشترک کشاورزی بیشتر از انرژی ثبت شده در پروانه خود، از برق استفاده می‌کنند.