تضمین رشد تولید صنعت با تامین برق پایدار/ زیر پوست کارخانه‌های کشور چه می‌گذرد ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

تضمین رشد تولید صنعت با تامین برق پایدار/ زیر پوست کارخانه‌های کشور چه می‌گذرد

تامین پایدار برق صنایع کشور سبب شده تا شاهد روند افزایش شاخص تولید صنعتی کشور باشیم و افزایش 6.7 درصد در این شاخص طی مرداد 1401 اتفاق بیفتد.