پیشرفت ۹۰ درصدی گستره‌های اول و دوم خط لوله انتقال گاز ایرانشهر – چابهار ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

پیشرفت ۹۰ درصدی گستره‌های اول و دوم خط لوله انتقال گاز ایرانشهر – چابهار

مسئول پروژه در خط لوله هفتم و یازدهم سراسری گاز از پیشرفت ۹۰ درصدی گستره‌های اول و دوم خط لوله انتقال گاز ایرانشهر - چابهار خبر داد.